Workshopy

Plánované události:

Workshop „Pro vodu“


Kdy: 10. prosince 2018
Kde: Nadace Partnerství, Centrum Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno 602 00 

Obce většinou řeší problematiku nakládání s vodou odděleně podle konkrétního účelu: ČOV, kanalizace pro dešťovou vodu, revitalizace vodního toku, nádrž nebo rybník, zasakovací pásy a další prvky. Co a jak lze vyřešit společně? Na příkladu konkrétní jihomoravské obce budou mít studenti možnost hledat ideální řešení a zjistí, co všechno je v praxi potřeba k jeho skutečné realizaci.  

Lektoři:
Ing. Tomáš Havlícek, atelier Fontes
Ing. Lucie Olišarová, Mendelu
Ing. Ivana Bruchterová, Nadace Partnerství
Ing. Miroslava Floriánová, Nadace Partnerství
Mgr. Martin Nawrath, facilitátor

Komu je workshop určený:
Studentům vysokých škol.
Proběhlé události:

 

Workshop „Nakládání s dešťovou vodou na střechách základních škol“


Kdy: 4. - 15. června 2018
Kde: Nadace Partnerství, Centrum Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno 602 00 

Mezinárodní skupina 30 studentů se ve spolupráci s Nadací Partnerství téměř dva týdny věnovala možnostem zdokonalování sběru dešťové vody ve školách, vodnímu hospodaření a adaptaci obcí na změnu klimatu ve čtyřech brněnských městských částech: Brně-střed, Novém Lískovci, Líšni a Žabovřeskách. Výzkum sestával z více než tisíce dotazníků a třicítky rozhovorů se starosty městských částí, řediteli základních škol, odborníky, ale i samotnými žáky, rodiči a veřejností. Výstupem workshopu je sada doporučení brněnským školám a samosprávě.

Lektor: Marie Fikoczková, Zuzana Šeptunová, Vlastimil Rieger, Miroslav Kundrata, Sophie van Leersum,  


Komu je workshop určený:
Studentům vysokých škol.


 

Workshop „Jak na prezentaci, která vyhrává?“


Kdy: 2. března 2018
Kde: Nadace Partnerství, Centrum Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno 602 00 

Školení prezentačních dovedností připraví účastníky na finální vystoupení před odbornou porotou. Finále se bude konat 20. března 2018, kde cílem každého z projektů je soutěž vyhrát. Aby se tak stalo, musí projekty přesvědčit o jedinečnosti jejich řešení, srozumitelně komunikovat své silné stránky a celkově zanechat nezapomenutelný dojem.

Školení poskytne účastníkům návod, jak připravit takovou prezentaci z hlediska obsahu, vizuality slidů a samotného přednesu. Obsahem jsou maximálně praktická cvičení se zpětnou vazbou a předání teoretických poznatků. Díky tomu budou moci účastníci vlastní prezentaci vylepšit a natrénovat si svůj finální přednes.

Lektor: Mgr. Vojtěch Benda, Edutica s.r.o.


Komu je workshop určený:
Finalistům soutěže Pro vodu - uzavřená skupina.


 

Workshop „Nejen pro soutěž, ale i pro praxi“


Kdy: 19. února 2018, od 10 do 18 hodin
Kde: Nadace Partnerství, Centrum Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno 602 00 


Soutěžní projekty jste odevzdali, hodnocení porotců ale ještě není konečné. Chcete se dozvědět, co na vašem projektu hodnotitele zaujalo a kde naopak tuší problém? Máte zájem zjistit, jak vaši myšlenku přivést k realizaci?
 
Setkejte se s lidmi z praxe a otevřeně prodiskutujte váš projekt. Do slavnostního finále zbývá ještě měsíc a je jen na vás, jestli se na základě jejich připomínek pokusíte vaše soutěžní řešení vypilovat až ke konečnému vítězství a třeba i realizaci.

Mentoři: Tomáš Havlíček, David Veselý, Michal Šperling, Šárka Doležalová, Tomáš Hrabí

Komu je workshop určený:
Zájemcům soutěže Pro voduWorkshop „Mám nápad! Co vy na to?"
 
Kdy: 30. listopadu 2017, 10:00-18:00
Kde: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

Máte nápad, jak lépe zacházet s vodou? Řešíte některou ze zadaných situací? Získejte zpětnou vazbu od zkušených odborníků ještě před finálním odevzdáním soutěžního projektu.
Workshop bude probíhat od 14:00 – 18:00.
 
Mentory budou:
Tomáš Havlíček - vodohospodář, jednatel a projektant Atelieru Fontes.
Vlastimil Rieger - odborník na zelené stavění a využívání dešťové i šedé vody.
David Veselý – správce vodních toků, zabývá se revitalizačními projekty, přírodě blízkou protipovodňovou ochranu.
Michal Hrabí (pouze druhý blok) – manažer firmy Phonexia, odborník na poli řečových technologií, specialista na prezentaci nápadů a produktů.
 
Komu je workshop určený: 
Všem zájemcům o účast v soutěži Pro vodu 2018. Prosíme o přípravu pětiminutové prezentace vašeho projektu, k němuž následně dostanete zpětnou vazbu. K dispozici bude prostor pro individuální konzultace.

 

 

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz