[Název zadání]

1. místo - Odstranění zvýš. mn. arsenu v pitné vodě obce Vepřová a Malá Losenice


[Řešená lokalita]
Vysočina, Vepřová

[Autor]
Martin Skala
Na území obce Vepřová se nachází jak zdroj surové vody (2krát kopaná studna číslo parcely 142/5 ) tak úpravna pitné vody (č. parcel 153,154). Úpravna vody zásobuje obce Malá Losenice a Vepřová. Obce se nacházejí v zemědělské krajině s lesy, poli a pastvinami.

Stručná anotace

Cílem projektu je navrhnout takové opatření, které bezpečně zajistí snížení koncentrace arsenu pod limit stanovený vyhláškou. Byla provedena analýza současné situace, rešerše na současný stav techniky v oboru separace arsenu z vodných roztoku. Na základě analýzy a rešerše bylo navrženo technické řešení. Pro konkrétní technické řešení byla zpracována ekonomická studie ve spolupráci s dodavatelskými firmami. Nakonec byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější varianta řešení.

Popis výchozí situace

V posledních letech (od roku 2015) byla v rozborech pitné vody pozorována kolísavá koncentrace arsenu, která v některých případech přesáhla limitní hodnotu 10 ug/l stanovenou vyhláškou MZČR. Cílem projektu bylo navrhnout takové opatření, které bezpečně zajistí snížení koncentrace arsenu pod limit stanovený vyhláškou. Byla provedena analýza současné situace, rešerše na současný stav techniky v oboru separace arsenu z vodných roztoku. Na základě analýzy a rešerše bylo navrženo technické řešení. Pro konkrétní technické řešení byla zpracována ekonomická studie ve spolupráci s dodavatelskými firmami. V prvním kroku byla vybrána nejvhodnější sorpční hmota s ohledem na sorpční kapacitu a cenu materiálu. V druhém kroku byla naceněna samotná technologie. Nakonec byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější varianta řešení, tj. řešení, jehož zavedení bude mít nejnižší dopad na cenu upravené pitné vody. Na základě diskuze se zadavatelem byla navíc identifikována možná příčina kolísavé a místy zvýšené koncentrace arsenu v pitné vodě. Na základě analýzy geologické situace a faktu, že v roce 2014 došlo k většímu odběru surové vody ze zdroje, se jako možná příčina jeví směna toku podzemní vody, která může přinášet arsen obsažený v podloží.

Rámcový odhad finančních nákladů

Pořizovací náklady (technologie) 360 tis. CZK Doprava + instalace 40 tis. CZK Náplň sorpční hmotou 300 tis. CZK

Možnosti skutečné realizace

Byly zpracovány cenová nabídky dvou firem a vybrána ekonomicky výhodnější varianta. Je možné vstoupit v kontakt s dodavatelskou firmou a na základě cenové nabídky poptat technologické řešení. Vzhledem k řešení projektu "na dálku" bude nutná předchozí rekognoskace v místě pro upřesnění podmínek dodávky a identifikace případných překážek či návazných prací.

Zhodnocení rizik

Technologie je navržená na současný odběr vody. Při zvýšení nároku na dodávku upravené vody je třeba zajistit zachování optimální parametrů pro funkci zařízení zejména: kontaktní čas v sorpčním filtru, frekvenci praní filtru, postupnou rychlost filtračním ložem.

Konzultovali jste projekt s mentory? S někým dalším? Jak proběhla spolupráce?

Ano, po e-mailu jsem diskutoval svůj přístup k řešení s Šárkou Doležalovou. Dále jsem konzultoval technické detaily se zástupci dodavatelských firem. Všichni byli velmi vstřícní a ochotní.

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

Ne.

Kontaktní osoba

Martin Skala, mr.martin.skala@gmail.com, +420 720 372 147

Počet lidí v týmu: 1

Přílohy

  ProVodu2018_Priloha_1_Technicke_specifikace_aparatu.pdf
  ProVodu2018_Technicko_Ekonomicka_analyza_As_pitna_voda_Martin_Skala.pdf
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz