[Název zadání]

Kořenové čistírny pro MČ Starého Města[Autor]
Ondřej Chaloupka, Markéta Ekrtová

[Řešená lokalita]
Olomoucký kraj, Staré Město, Řešená lokalita - detail
Jedná se o MČ Staré ho Města - Stříbrnice, Chrastice, Kunčice, Nová Seninka, Malé Vrbno

Stručná anotace

V projektu jsme se zaměřili na návrh kořenových čistíren odpadních vod pro zadané obce. Pro každou z obcí je proveden návrh velikosti jednotlivých stupňů čistírny a odhadované náklady na její vybudování.

Popis výchozí situace

Pro obce, spadající správou pod město Staré Město, jsme v soutěžním projektu vytvořili návrhy vegetačních čistíren odpadních vod. Součástí projektu je i popis fungování vegetačních čistíren, abychom představitelům města vysvětlili principy čištění odpadních vod s použitím této technologie. Největší výhodou této technologie je minimální náročnost na údržbu. Pokud to místní podmínky dovolí, je možné provozovat vegetační čistírnu bez napojení na energetické sítě. Návrh jsme vytvořili po odborné konzultaci s Ing. Michalem Kriškou, Ph.D. a se zkušeností návrhu podobného řešení pro jinou obec v bakalářské práci Ondřeje Chaloupky.

Rámcový odhad finančních nákladů

ČOV pro obec Chrastice: 1 368 000,- Kč ČOV pro obec Kunčice: 1 619 000,- Kč ČOV pro obec Malé Vrbno: 546 000,- Kč ČOV pro obec Nová Seninka: 1 142 000,- Kč ČOV pro obec Stříbrnice: 2 277 000,- Kč Celková suma: 6 952 000,- Kč V ceně nejsou započítány náklady na vybudování kanalizační sítě pro jednotlivé obce.

Možnosti skutečné realizace

Projekt je zpracován jako studie. Pro další část projektu by bylo nutné dopracovat přesnou výkresovou dokumentaci a dořešit majetkové poměry pozemků v lokalitách, ve kterých jsou ve studii navrženy čistírny.

Zhodnocení rizik

U projektu je potřeba dbát zvýšené pozornosti na správnou činnost vypouštěče. Před realizací je nutné počítat s tím, že kořenová čistírna bude mít větší nároky na plochu než mechanicko-biologická čistírna.

Konzultovali jste projekt s mentory? S někým dalším? Jak proběhla spolupráce?

Projekt jsme při jeho zpracovávání konzultovali s Ing. Michalem Kriškou, Ph.D.

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

Projekt je zpracován pro tuto soutěž

Kontaktní osoba

Ondřej Chaloupka, Chaloupka.ond@gmail.com, +420736406905

Počet lidí v týmu: 2

Přílohy

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz