[Název zadání]

2. místo - Bohdalec / Na Slatinách / Trnkov - rehabilitace území


[Řešená lokalita]
Hlavní město Praha, Praha 10 - Bohdalec / Na Slatinách / Trnkov

[Autor]
Dominik Tomáš Petr
Nejdříve pole "za Prahou" obydleli svými domečky (někdy pouze vagony) dělníci z celé republiky, kteří sem přišli za prací (stavbou Spořilova). Poté se nedaleko postavila elektrárna (viz. film Obecná škola), vily i bytové domy. Bohužel po celou dobu radnice neinvestovala do lokality ani korunu.

Stručná anotace

Tématem této projektu jsou lokality Bohdalec / Na Slatinách / Trnkov s pohnutou sociální i vývojovou minulostí a s konkrétními handicapy. Cílem pak je dotvoření, regenerace a rehabilitace současné urbánní struktury cestou její dostavby s využitím potenciálu existujících krajinných a architektonických prvků, jejichž hodnoty jsou akcentovány a rehabilitovány zapojením do nových struktur. Práce je ke stažení zde: http://leteckaposta.cz/uploaded/297220654

Popis výchozí situace

„Město je odvozeno ze slova místo“ 1 Město lze takto chápat jako soubor míst. Některá místa v této lokalitě již existují a různě fungují. Je však potřeba je kvalitně propojit a zvýšit prostupnost území. Z toho důvodu jsem nejdříve studoval původní cesty a hledal jejich odkazy v urbanistické struktuře do dnešních dob. Zároveň jsem se snažil tuto vrstvu obnovit - zachovat ji ve vrstvách nových (ať již v podobě přímé - ulice, nebo nepřímé - například „pasarely“). Dále jsem hledal , které objekty stojí za to zachovat (jsou prověřenou součástí urbánní struktury), a které vznikly jen provizorně a pouze zůstávají. Takovými „fungujícími“ soubory jsou například halové stavby z 20. a 30. let na Bohdalci, které mohou dále fungovat svému současnému účelu, nebo změní svou funkci (například na galerie). Tyto domy fungují jako „základní“ kameny i pro nové městské struktury. Odkazují k lidem, kteří zde dříve žili, k tomu jak pracovali - elektrorozvodna, depo autobusů i k jakým ideám se hlásili - Husův kámen, pomník padlým) Celé území přirozeně rozděluji na čtyři části: Bohdalec, kolonie Na Slatinách, park Na Slatinách, Trnkov. Každá část pak má své vlastní měřítko a své veřejné prostory odpovídající dimenzí měřítku lokality i významu. Tyto veřejné prostory jsou pak vzájemně propojené obnovenou a doplněnou sítí ulic, cest i cestiček. Dále zde nastňuji jak hospodařit s vodou v různých lokalitách s různým charakterem. Obnovuji okolí Slatinského potoka a cesty okolo něj. Práce je ke stažení zde: http://leteckaposta.cz/uploaded/297220654

Rámcový odhad finančních nákladů

/

Možnosti skutečné realizace

/

Zhodnocení rizik

Blízkost centra je lákavá pro developery. Vypracovaná a schválená územní studie zde navrhuje město pro 35. tis. obyvatel. Zmizí svérázný svět nouzové kolonie, objekty obecné školy, některé významné halové stavby a další domy v propadlišti dějin, tak jako zmizel například Josefov před sto lety?

Konzultovali jste projekt s mentory? S někým dalším? Jak proběhla spolupráce?

/

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

/

Kontaktní osoba

Dominik Tomáš Petr, d.t.petr@gmail.com, 720 171 643

Počet lidí v týmu: 1

Fotografie

Přílohy

  zkracena-verze-pro-vodu-22.jpg
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz