Pro vodu 2018

U příležitosti Světového dne vody jsme v Otevřené zahradě v Brně slavnostně vyhlásili výsledky 6. ročníku soutěže Pro vodu. Porota ocenila dva projekty finančními odměnami ve výši 30 a 20 tisíc Kč. Zároveň vyhlásila vítěze v kategorii do 20 let a předala mu šek na 10 tisíc Kč

Vítězný projekt soutěže

Odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obcí Vepřová a Malá Losenice

Autor soutěžního projektu: Martin Skala

Projekt se zabývá kolísavou hodnotou arsenu v pitné vodě dvou obcí z Vysočiny. Ta v některých obdobích přesáhla limitní hodnoty stanovené vyhláškou. Z hlediska efektivity, ale i ekonomických důvodů se rozhodl problém ve svém návrhu řešit využitím a umístěním adsorpčního filtru do stávajícího procesu úpravy vody.

Více o projektu

2. místo

Bohdalec/Na Slatinách/Trnkov – rehabilitace území

Autor soutěžního projektu: Dominik Tomáš Petr

Cílem projektu je revitalizace území v Praze s využitím potenciálu existujících krajinných a architektonických prvků. Návrh zahrnuje sběr dešťové vody k zavlažování záhonů a travnatých ploch i doplnění zelených ploch a stromů tak, aby voda v těchto místech lépa zasakovala. 

Více o projektu
 

1. místo v kategorii do 20 let

Odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obcí Vepřová a Malá Losenice

Autor soutěžního projektu: Jakub Sochor

Autor si vybral stejné zadání jako vítěz letošního ročníku. Pro odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obdobně zvolil adsorpci, avšak na rozdíl od něj se z ekonomických důvodů rozhodl upravovat pouze část jímané vody (50 %) tak, aby se na výstupu splnily limity dané vyhláškou. 

Více o projektu


Ostatní finálové projekty:

Kořenové čistírny pro MČ Starého Města

Autoři soutěžního projektu: Ondřej Chaloupka, Markéta Ekrtová

V pěti obcích u Starého Města pod Králickým Sněžníkem chybí kanalizační stoky a likvidace odpadní vody se řeší individuálně v žumpách a septicích. Autoři reagovali na zadání města a vypracovali pro jednotlivé obce návrh kořenových čistíren s vertikálně protékaným filtrem. 

Více o projektu


Louny – návrat k řece

Autor soutěžního projektu: Jan Votoček

Ačkoli jsou Louny městem vystavěným kolem řeky, nábřeží je přístupné jen na několika místech. Autor navrhuje nové cesty a přístupy k řece a přidává další prvky, které veřejnosti zpříjemní pobyt v blízkosti vody: letní scénu pro koncerty, lávku, kavárnu, hospodu v budově staré vodárny či skatepark. 

Více o projektu

Fotografie

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz