Pro vodu 2017

Výsledky 5. ročníku soutěže jsme společně s Nestlé vyhlásili 9. března 2017 v Otevřené zahradě v Brně. Do finále postoupilo šest projektů, z nichž odborná porota vybrala tři, jejichž autoři získali finanční odměny ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč

Vítězný projekt

Úspora pitné vody v objektu SEV Toulcův dvůr

Autoři soutěžního projektu: Ondřej Rychecký, Andrea Prudilová, Juraj Petrík

Studenti VŠCHT v Praze se rozhodli, že pomohou středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr snížit spotřebu pitné vody. Jedná se o areál s farmou, konírnou, hostelem, restaurací a mateřskou školou, které ročně navštíví více než 100 tisíc lidí. Díky jejich soutěžnímu návrhu by mohlo středisko lépe využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech a dále jí zužitkovat pro splachování toalet, v jízdárně a k zalévání okolních pozemků. Podařilo by se tak ušetřit až 900 m³ pitné vody, což odpovídá zhruba 20% celkové roční spotřeby střediska. Návratnost investic při tom autoři odhadli zhruba na 9 let.

Více o projektu

2. místo

KČOV - Malá Losenice

Autoři soutěžního projektu: Jakub Růžička, Mikuláš Škrach

Projekt řeší návrh kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) pro obec Malá Losenice, v níž žijí přibližně tři stovky lidí. Studenti VUT v Brně ji navrhli umístit zhruba 200 metrů od obce po proudu potoka. Odpadní voda bude přiváděna na KČOV z nové kanalizační sítě přímo do česlicového žlabu. Odtud voda zbavená hrubých nečistot poputuje do štěrbinové nádrže, kde se usadí kal a sunuté nečistoty. Předčištěná odpadní voda půjde do horizontálního filtračního pole, kde se zbaví jemnějších látek, které jsou hůře či nejsou usaditelné. Posledním krokem filtračního cyklu jsou vertikální filtrační pole, kde se odbourá zbylé organické znečištění a také dojde k vyčištění vody od přebytečného fosforu, přestože obce do 500 obyvatel nemusí fosfor odstraňovat.

Více o projektu
 

3. místo

Hospodaření s dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKO-S

Autoři soutěžního projektu: Pavel Mynarčík, Alena Mynarčíková, Karolína Vránová

Na základě proběhlých analýz a terénních průzkumů vznikl návrh, který nabízí firmě LIKO-S, a.s. konkrétní opatření v oblasti šetření vody. Šedou vodu ze sprch a dešťovou vodu ze střechy haly kovovýroby a dvora by nově mohla firma svádět do nádrže. Odtud by se voda  přečerpávala buď do jezírka u administrativní budovy LIKO-Noe, nebo by se použila k závlaze rostlinných vertikálních fasád (pokud by se umístily na západní část haly). Dvůr mezi administrativní budovou a halou kovovýroby autoři navrhují zastřešit variabilními plachtami, které poskytnou stín a sniží teplotu. Na systém textilních plachet by navázala konstrukce s popínavými rostlinami. Projekt zahrnuje i štěrkové vegetační pásy (sloužící k retenci srážkové vody a zabránění jejímu rychlému odtoku z krajiny), travnatý pruh s lipovým stromořadím, keři a lučním společenstvem (pro přirozené krytí půdy, snížení výparu a zvýšení biodiverzity druhů). 

Více o projektu

Ostatní finálové projekty:

Bridge to the Future - efektivní využití architekonických ploch a hmot k integraci OZE

Autoři soutěžního projektu: Martin Stark, Josef Hoffmann

Hlavním myšlenkou projektu studentů pražské ČVUT je zapojení objektu nadchodu, jinak využívaného pouze pro přesun pěších, do systému vodního a energetického hospodářství plánované rezidenční čtvrti v jeho blízkosti. Autoři navrhují využít některá pole příhradového nosníku nadchodu pro vyplnění fotobioreaktory, kterými by protékala šedá voda z okolních domácností. 

Více o projektu


Komunitní a edukační zahrada Zelený palouček

Autorka soutěžního projektu: Romana Ernstová

Soutěžní projekt se zabývá sběrem dešťové vody, jejíž množství není městská kanalizace schopna pojmout. V rámci projektu by se v ulici Růžový palouček v Ústí nad Labem vybudoval polyfunkční objekt (bio restaurace, dílna, edukační prostor) s relaxační částí (zahradní restaurace, dětský koutek, stezka bosou nohou, bylinková a komunitní zahrada, vodních plochy). Jeho součástí by byly také nádrže umístěné pod zemí, do nichž by se sbírala dešťová voda z okolních střech a následně využívala ke kapkové závlaze. 

Více o projektu
 

Využití srážkové vody v Gymnáziu Kadaň

Autoři soutěžního projektu: Slavomír Filín, František Čapek

Návrh studentů České zemědělské univerzity se zaměřuje na sběr dešťové vody ze střechy tělocvičny a její následné využití k zásobování toalet v tělocvičně. Autoři navrhují osadit střechu spojovací chodby kontejnery IBC o objemu 1 m3. Z těchto zásobníků by vedl rozvod skrz střešní konstrukci a s pomocí T armatury a šoupěte se napojil na stávající vodovodní potrubí směřující do příslušných toalet s možností přepínání mezi dotací městskou, nebo dešťovou vodou. Úspora na vodném a stočném by v tomto případě měla dosáhnout přibližně 8 tisíc Kč ročně. 

Více o projektu

Fotografie

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz