Pro vodu 2016

Příležitost prezentovat své řešení před odbornou porotou dostaly 3 projekty. Vítězi letošního ročníku soutěže se stali sourozenci Burešovi se svým návrhem využití vody v Doubravníku. Finále se poprvé uskutečnilo v sále brněnské Otevřené zahrady, kde si pak mohli účastníci prohlédnout, jak šetří a využívá voda v pasivní budově a okolním areálu.

Vítězný projekt

Hospodaření s vodou na území katastru obce Doubravník

Autoři soutěžního projektu: František Bureš, Martina Burešová

Cílem autorů bylo vyřešit problém obce Doubravník, kde je v některých místech vody moc a někde zase málo. Kromě připravenosti obce na povodně a komplexních pozemkových úprav navrhují proměnu nefunkční požární nádrže v přírodní koupaliště s kořenovou čistírnou, zpřístupnění regulovaného koryta potoka Rakovce nebo nové vodní plochy na nevyužitých pozemcích v nivě řeky Svratky.

Více o projektu

Ostatní projekty

Dílčí úpravy na povodí Anšovského potoka

Autoři soutěžního projektu: Miroslava Plevková, Andrea Moučková, Zuzana Dleželová, Stanislav Křeček

Hlavním cílem projektu je zvýšení zadržování vody v krajině, zlepšení podmínek pro život rostlin i živočichů prostřednictvím dílčích úprav toku, prameniště, břehových a doprovodných porostů. Součástí navrhovaného řešení je například vyhloubení soustavy tůní s členitým dnem, vytvoření zatravněného pásu s dřevinami nebo rozvolnění svahů toků a rozšíření dna.

Více o projektu

Trvale udržitelné bydlení v Brestu, Bělorusko

Autor soutěžního projektu: Jakub Med

Urbanisticko-architektonická studie řeší trvale udržitelné zacházení se zdroji v konkrétní městské čtvrti Brestu. V souvislosti s odpovědným hospodařením s vodou autor navrhuje čištění vody v kořenových čistírnách či hydroponické a aquaponické pěstování rostlin v soukromých i společných sklenících.

Více o projektu

Fotografie

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz