Pro vodu 2015

Z 9 projektů, které v roce 2015 postoupily do finále soutěže, ocenila odborná porota celkem 5 projektů. Vyhlášení výsledků soutěže se již po třetí uskutečnilo v pražském HUBu. Autoři nejlepších nápadů si mezi sebe rozdělili finanční odměny v celkové výši 80 tisíc korun.

Vítězné projekty

Vzduch do vody zvýší úspory!

„Díky medializaci našeho úspěchu jsme byly osloveny společností Unisavers za účelem navázání spolupráce v oblasti úspor vody pomocí spořičů a jiných zařízení.“ 

Autorky soutěžního projektu: Adéla Svejkovská, Pavla Šanderová

Projekt se zaměřuje na úsporu vody ve veřejných institucích (školách) a to prostřednictvím vzdělávání o spořičích vody instalovaných na vodovodní baterie. Hlavním cílem je zlepšit vztah společnosti k čerpání vody z vodovodního řádu a zároveň poukázat na efektivní potenciál šetření finančních zdrojů. Projektem by studentky chtěly názorně předvést, že i poměrně malé investice mohou mít znatelný pozitivní dopad na životní prostředí i peněženky.

Obytný soubor Vinice v Plzni

Autorka soutěžního projektu: Lucie Pančíková

Cílem projektu je revitalizace systému veřejného prostoru sídliště z konce 80. let tak, aby byla zvýšena jeho kvalita a atraktivita pro rezidenty i návštěvníky z jiných čtvrtí a aby díky systému zpracování srážkové vody ze střech a zpevněných ploch byl prostor zhodnocen i po environmentální stránce. Vodní nádrže zadržující dešťovou vodu jsou nejen atraktivním prvkem v rámci poněkud pustě působící sídlištní krajiny, ale slouží také ke zmírnění náporu vody tekoucí do kanalizace při přívalových deštích.
Více

2. místo

Kapka

Autoři soutěžního projektu: David Havíř, Viktor Fúra, Michal Roško

V projektu jde o vývoj inteligentního zařízení, které jednoduchou a zábavnou cestou poskytne každému členu domácnosti detailní přehled o spotřebě vody nejen na vodovodních bateriích. Inovace tkví v přenášení informací prostřednictvím bezdrátových technologií, jejich sdílení, analýze, autonomní a bezúdržbové činnosti a způsobu motivace uživatele spořit vodu.

3. místo

Náplavka v Plzni – Od jezu k vyhlídce

Autor soutěžního projektu: Jakub Sládek

Projekt se zabývá náplavkou řeky Radbuzy a menší částí břehu Mže v Plzni. V dnešní době se náplavka, která je v naprosté blízkosti historického centra Plzně, vůbec nevyužívá. Úkolem projektu bylo vytvořit prostor, který by obyvatele města přitáhl k řece. Hlavním problémem náplavky je, že se přibližně čtyřikrát do roka zaplavuje a je těžké odhadnout, kdy se tak stane. Nejdůležitější přínos projektu spočívá ve zkombinování 2 faktorů – vytvoření zajímavého prostoru na náplavce a vyřešení jeho častého zaplavování.

Propojení – Žluté lázně

Autorka soutěžního projektu: Eliška Pomyjová

Projekt se zabývá částí Dvorců v Praze-Podolí, která sousedí přímo s Vltavou. Řeší hlavně tzv. Žluté lázně a jejich propojení s dalšími částmi nábřeží (vytvoření pěší promenády podél pravého břehu Vltavy), způsob optického i fyzického propojení s Podolským nábřežím, způsob, funkce a hustotu zástavby. Předkládá návrh nového centra kolem zastávky Dvorce, propojení veřejných prostor, jejich hierarchizace a zlepšení dopravní situace.

Ostatní finálové projekty:

Dům nad potokem

Autor soutěžního projektu: Dominik Tomáš Petr

Dům nad potokem poukazuje na symbiózu člověka s vodním tokem – výhodu pro obě strany (člověka i přírodu), na kterou se často zapomíná. Reaguje na současný hlavní proud výstavby rodinných domů, které pouze zdroje ubírají, nejsou ani soběstačné, ani nic nepřináší. Člověk musí vydělávat na to, aby si takový dům postavil a také ho uživil. Cena provozu takového domu se konstantně navyšuje s růstem cen za vodu, topení, elektřinu. O to víc musí člověk vydělávat peníze v jiných budovách – nemá čas na rodinu a ani dny netráví v domě, který si postavil. Pouze v něm spí. Dům nad potokem by byl vhodný hlavně pro mladé lidi. Voda a inteligentní technologie by jim pomohly s provozem domu. Oni by zase čistili vodu a starali se společně se sousedy o potok, aby se nezanesl a voda byla pitná.

Oáza uprostřed Poruby

Autor soutěžního projektu: Tomáš Čech

Projekt řeší problematiku neustále narůstajících nároků na technickou infrastrukturu měst, konkrétně kapacitu kanalizační sítě. Jeho cílem je zvýšit přirozenou retenci vody v městské krajině a zároveň zvýšit atraktivitu prostředí. Aplikace tohoto návrhu by v budoucnu umožnila nenavyšovat požadavky na odvod vody a snížit tak nároky finanční i konstrukční.

Náplavka v Plzni

Autorka soutěžního projektu: Kateřina Malinová

Jedná se o urbanisticko – architektonický návrh revitalizace náplavky řeky Radbuzy v Plzni, zpracovaný jako studentský ateliérový projekt na Fakultě architektury ČVUT. Cílem projektu je usnadnit přístup do atraktivního veřejného prostoru a zvýšit možnost jeho využití.

Studie rekonstrukce náhonu na vodním toku Veverka

Autor soutěžního projektu: Milan Jirout

Projekt řeší obnovení malé vodní nádrže (MVN) Malý hradní. Smyslem stavby je obnova vodního biotopu vhodného pro život organismů a rostlin. MVN Malý hradní bude také plnit funkci zadržení vody v krajině. V kontextu s objemem vody zadržovaným v blízkém vodní díle (VD) Brno (Brněnská přehrada) se sice jedná o násobně menší objem vody, ale v širším pohledu bude Malý hradní plnit ekologické funkce, které VD Brno ze své podstaty plnit nemůže. Malý hradní tak bude podporovat biodiverzitu jak rostlinných, tak živočišných společenstev pod hradem Veveří.

Fotografie

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz