Pro vodu 2013

Do studentské soutěže se v roce 2013 se svými nápady na šetrné hospodaření s vodou přihlásilo celkem 30 projektů z celé republiky. Odborná porota z nich vybrala 9 projektů, které postoupily do finále (tři za každou kategorii).

Finálové prezentace a slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 21. března 2013 u příležitosti Světového dne vody. Vítěz v každé ze tří kategorií získal 30 tisíc Kč.
 

Vítězné projekty

Mechatronická sprcha

„Do konce roku 2013 bychom chtěli prodat prvních deset kusů sprchy a získat cennou zpětnou vazbu od uživatelů.“

Autoři soutěžního projektu: Jiří Kopřiva, Filip Kovář, Václav Ridl

Projekt navrhuje řešení sprchy, která zvyšuje komfort, šetří vodu a energii. Mechatronická sprcha vždy zajistí na výstupu pouze požadovanou teplotu vody. Vodu ze začátku sprchování, kterou uživatelé běžně nechávají odtéct do odpadu, systém recykluje.  Po začátku sprchování dochází k několika vteřinové zdánlivé nečinnosti, kdy se do záchytného tanku, který je součástí zařízení, sbírá voda o nežádoucí teplotě. Až poté, co z vodovodního systému již přitéká voda o požadované teplotě, dochází k samotnému sprchování. Nashromážděná voda v záchytném tanku je během sprchování postupně přidávána do hlavního proudu. Mimo úsporu vody a energie za její ohřev si nad rámec přesného nastavení teploty a průtoku může uživatel předvolit svůj profil a v jeho rámci různé sekvence (např. mytí s otužováním, masážní program, úsporný apod.).
Více
 

Využití biodegradabilních nanovlákenných filtrů, vyrobených z obnovitelných zdrojů, k molekulární filtraci odpadních vod

​„Vítězství v soutěži finančně podpořilo můj vědecký výzkum. V oblasti užitých technologií je podle mě někdy efektivnější podpořit dobrý nápad 30 tisíci, než kolos bez vnitřní motivace polykající miliony.“

Autor soutěžního projektu: Vojtěch Kundrát

Projekt se zaměřuje na použití nanovlákenných textilií v kapalinové filtraci, což podle autora může řešit problémy spojené s filtrační účinností a kapacitou. Nanovlákenné membrány umožňují záchyt bakterií, nanočástic a případně molekulární filtraci rizikových sloučenin. Jako vhodný polymer se pro tento účel nabízí poly-3-hydroxybutyrát (PHB) z důvodu biodegradability a nerozpustnosti ve vodě. Nanovlákenné filtry z poly-3-hydroxybutyrátu mohou nalézt uplatnění v odstraňování persistentních kontaminantů, které běžným metodám odolávají (např. při dekontaminaci vod průmyslových podniků). Mohly by umožnit také vznik modifikovaných filtrů, vhodných pro molekulární filtraci umožňující záchyt metabolitů a samotných sloučenin používaných v hormonální antikoncepci, které ohrožují vodní živočichy i celý potravinový řetězec.
 

Milovice – hledání města

„Díky soutěži jsem získal kontakt na jednoho z porotců, se kterým nyní spolupracuji. V projektu Milovice – hledání města sice nepokračuji, ale objeví se v připravované publikaci o možnosti rozvoje sídel.“

Autor soutěžního projektu: Ondřej Vojtíšek

Projekt navrhuje ve městě Milovice obnovení soustavy rybníků a důslednou rekonstrukci krajinných hodnot, které jsou v současnosti v úpadku. Součástí projektu je definování hodnot regionu, vymezení města jako města v zeleni, propagace lokálních krajinných hodnot v rámci celého regionu, revitalizace říčního toku, obnovení soustavy vodních ploch, rekonstrukce krajiny i doplnění chybějící občanské vybavenosti. Autor stanovuje 3 kroky práce s místní přírodou: rekultivace (odstraňování náletové zeleně, sanace půd kvůli kontaminaci z dob působení vojáků), zpřístupnění (vytvoření cyklo a pěších stezek, obnovení biotopů), vybavení (vložení vybavenosti do mlynařické nivy).
Více
 

Ostatní finálové projekty

Domov+

Autor soutěžního projektu: Michal Mázl

Dům houba

Autoři soutěžního projektu: Anna Svobodová, Dan Zahradník

Komunikací k efektivnímu šetření

Autor soutěžního projektu: Pavel Vykydal

Potenciál hospodaření s vodou v Sadové

Autor soutěžního projektu: Petra Zdeňková

Prostějov – voda pro zeleň, zeleň pro lidi

Autoři soutěžního projektu: Monika Hudečková a Kateřina Smutná

Rekreační oblast Zbraslav – soutok Vltavy a Berounky

Autoři soutěžního projektu: Klára Andrlová, Jitka Brablecová, Eva Rosenová

Fotografie

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz