Situace k řešení

Bojujete se suchem, povodněmi, nadměrnou spotřebou vody
nebo jiným problémem? Soutěž Pro vodu vám jej pomůže řešit.

Jak se můžete zapojit?

  1. Do 31. srpna 2018 prostřednictvím formuláře zadejte situaci, kterou chcete řešit.

    Tematicky se může jednat například o prevenci sucha i povodní, nedostatečné zasakování dešťové vody, čištění a využití šedé vody, snížení spotřeby pitné vody apod. Možnost přihlásit situaci k řešení se nevztahuje na fyzické osoby. Podrobnější informace najdete v Pravidlech pro zadávání situací.

  2. Do formuláře vyplníte, čeho chcete dosáhnout a co by pro vás soutěžící měli vypracovat.
  3. Soutěžící si budou moci vaši situaci vybrat jako téma pro vypracování soutěžního projektu. 

    Budeme rádi, když studentům poskytnete podporu v podobě dalších informací nebo konzultací.

  4. Uzávěrka soutěžních projektů je 31. ledna 2019. Poté na webu zveřejníme všechny přihlášené projekty a vy zjistíte, kolik týmů se rozhodlo vaši situaci řešit.
  5. Nejlepší soutěžní projekty postoupí do finále, které se uskuteční 20. března 2019 v Otevřené zahradě.
  6. Po skončení soutěže obdržíte soutěžní projekty a budete je moci dále využít pro řešení situace.

Kde potřebují pomoci lépe hospodařit s vodou

 
Řeší týmů: 1
[Název zadání]

Řešení odpadních vod pro MČ Starého Města


[Řešená lokalita]
Staré Město

[Zadavatel]
Město Staré Město

[Klíčová slova]
odpadní vody, likvidace odpadních vod, využití odpadních vod, zasakování, znečištění podzemních a povrchových vod
 
zatím nikdo neřeší
[Název zadání]

Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou (akumulace a využití srážkových vod)


[Řešená lokalita]
Třebíč

[Zadavatel]
Město Třebíč

[Klíčová slova]
efektivní hospodaření s vodou, akumulace a využití srážkových vod
 
zatím nikdo neřeší
[Název zadání]

Nedostatečné zasakování dešťové vody v Dobročovicích (Praha-východ)


[Řešená lokalita]
Dobročovice

[Zadavatel]
Obec Dobročovice

[Klíčová slova]
sucho, nedostatečné zadržování vody, povodně, přívalové deště, zatopení pozemků, vodojem, nedostatečné zasakování
 
zatím nikdo neřeší
[Název zadání]

Využití dešťových vod v intravilánu města pro závlahu veřejných prostranství


[Řešená lokalita]
Loštice

[Zadavatel]
Město Loštice

[Klíčová slova]
dešťová voda, závlaha, zadržení vody v krajině, veřejná prostranství
 
Řeší týmů: 1
[Název zadání]

Rozsáhlé problémy a škody z přívalových dešťů v Černošicích


[Řešená lokalita]
Černošice

[Zadavatel]
Město Černošice

[Klíčová slova]
přívalové deště, retence, dešťová kanalizace, odvodnění, sucho
 
zatím nikdo neřeší
[Název zadání]

Přírodě blízké decentralizované čištění odpadní vody v CHKO České středohoří


[Řešená lokalita]
Hrobčice

[Zadavatel]
Obec Hrobčice

[Klíčová slova]
DČOV, KČOV, šedá voda, přírodě blízké nakládání s odpadními vodami, decentralizované čištění odpadní vody, odpadní vody v CHKO, malé obce
 
zatím nikdo neřeší
[Název zadání]

Zjištění nejvydatnějšího zdroje podzemní vody v Brumově-Bylnici


[Řešená lokalita]
Brumov -Bylnice

[Zadavatel]
Komise životního prostředí města Brumov-Bylnice

[Klíčová slova]
geologický průzkum, vydatnost zdrojů, podzemní voda, artézská studna, zdroj pitné vody, sucho
 
Řeší týmů: 2
[Název zadání]

Odstraněnění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obce Vepřová a Malá Losenice


[Řešená lokalita]
Vepřová

[Zadavatel]
Obec Malá Losenice

[Klíčová slova]
arsen, voda, filtr
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz