Vítězný projekt 2014
[Název zadání]

Nová nábřeží - Svitava


[Řešená lokalita]
Jihomoravský kraj, Brno

[Autor]
Linda Pišová
Práce se týká nejsevernějších částí řeky Svitavy. Jedná se o tři lokality (Obřany, Maloměřice a Husovice), jejichž ústředním motivem jsou ostrovy a brownfieldy. Spojujícím motivem všech tří lokalit je přírodní hodnota řeky, kvalitní industriální architektura a dlouhá historie těchto areálů.

Stručná anotace

Projekt se zabývá řekou, městem, krajinou a hranicí, která vzniká mezi vodou a břehem (nábřežím). Řeší problémy, které jsou konkrétně spjaty se Svitavou v Brně a mají rozličný charakter i rozsah. Od doplnění lavičky, která nám umožní chvíli u vody meditovat, přes rybí přechod u jezu až po revitalizaci bývalých průmyslových areálů. Nábřeží by nemělo být dělicí bariérou, ale naopak spojujícím prvkem, který nabídne a umožní kontakt s vodou a poskytne atraktivní prostředí pro lidi všech generací.

Popis výchozí situace

Hlavní myšlenkou projektu je zviditelnění, oživení řeky ve městě a jejího pozvednutí na plnohodnotný kompoziční prvek. Řeka ve městě nemá být považována za nepřítele, ale za dar a podle toho by se s ní mělo pracovat. Zároveň je potřeba najít rovnováhu mezi všemi jejími aspekty – kompozičním, přírodním, ekologickým, ale i ekonomickým. Návrh úprav zahrnuje větší či menší zásahy vedoucí ke zkvalitnění místa. Zásahy na sebe nemusí navazovat, dají se dělat postupně, což je ekonomicky zvládnutelné. V lokalitě Obřany autorka navrhuje zpřístupnit alespoň jeden břeh pro pěší a cyklisty a zároveň jim zprostředkovat kontakt s pomocí mol, schodů a terénních stupňů. Jako jeden z velkých zásahů předkládá revitalizaci území bývalé Esslerovy textilky nacházející se na ostrově tvořeném řekou a mlýnským náhonem. Zastaralý jez u obřanského ostrova plánuje zmodernizovat a doplnit o tzv. rybí přechod, který umožní pohyb ryb a jiných živočichů. V lokalitě Maloměřice pak autorka navrhuje například vytvoření štěrkové pláže na Cacovickém ostrově, galerie umění v přírodě, dřevěných schodů u soutoku Svitavy a Cacovického náhonu nebo stezky podél vody. V Husovicích se z mnoha zde vyskytujících se brownfields blíže věnuje pouze areálu bývalé továrny Mosilana. V její blízkosti plánuje revitalizaci parku u Maloměřického mostu, který v současnosti kompozičně na řeku nereaguje a je k ní „otočen zády“. V něm by podle ní bylo potřeba odstranit nálet znemožňující kontakt s vodou, přidat dřevěná pobytová schodiště a mola.

Rámcový odhad finančních nákladů

Jedná se o jednotlivé zásahy rozsahem vzájemně neporovnatelné. Mohou začínat v řádu pěti tisíc korun a končit ve stamilionových investicích nutných pro revitalizaci brownfieldů, na které je řešená lokalita bohatá.

Možnosti skutečné realizace

...

Zhodnocení rizik

Při návrzích řešení brownfieldů se vyskytuje obrovské množství problémů. Mezi nejzásadnější patří nevyřešené majetkoprávní vztahy, ekologická zátěž, velká finanční náročnost, záplavové území, špatný stavebně technický stav atd.

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

XI. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Umístění na 3. místě.

Kontaktní osoba

Linda Pišová, linda.pisova@gmail.com, 776 795 780

Počet lidí v týmu: 1

Fotografie

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz