Vítězný projekt 2013
[Název zadání]

Mechatronická sprcha


[Řešená lokalita]
...

[Autor]
Filip Kovář, Jiří Kopřiva , Václav Ridl

Stručná anotace

Mechatronická sprcha vždy zajistí na výstupu požadovanou teplotu vody. Vodu ze začátku sprchování, která je běžně odpouštěna do odpadu, recykluje v záchytném tanku a následně, s ohledem na uživatelský komfort, přimíchává zpět do hlavního sprchovacího proudu. Autoři pracují na variantě s rekuperačním výměníkem, díky němuž bude sprcha schopna ušetřit až 40 % tepla, které běžně odtéká bez užitku do odpadu. Cílem projektu je vývoj a následný prodej sprchy zvyšující komfort, šetřící vodu a energii.

Popis výchozí situace

Při spuštění provozu mechatronické sprchy dochází k několikavteřinové zdánlivé nečinnosti, kdy se v záchytném tanku, který je součástí zařízení, shromažďuje voda o nežádoucí teplotě. Až poté, co z vodovodního systému přitéká voda o požadované teplotě, dochází k samotnému sprchování. Nashromážděná voda v záchytném tanku se během sprchování postupně přidává do hlavního proudu, čímž dochází k úspoře vody oproti běžné sprše, kdy uživatel vodu o neadekvátní teplotě vypouští do odpadu. Vše je konstruováno s maximálním ohledem na uživatelský komfort. Mimo úsporu vody a energie za její ohřev si nad rámec přesného nastavení teploty a průtoku může uživatel předvolit svůj profil a v jeho rámci různé sekvence - například mytí s otužováním, masážní program, úsporný apod. Použití dotykového displeje pro ovládání přináší do koupelny moderní design. Mechatronická sprcha se může podílet i na výchově nejmladších uživatelů, protože rodiče mají možnost do profilu svého dítěte nastavit maximální teplotu a dobu sprchování. Pro děti a handicapované sprcha nabízí také ochranu proti opaření. Kvůli ještě větší energetické úspoře mechatronické sprchy pracují autoři na zabudování tepelného výměníku do sprchovací vaničky. Tímto způsobem by mohla odpadní voda předehřívat studenou vodu, která vstupuje do systému. Ušetřilo by se tak až 40 % tepla běžně odtékajícího do odpadu.

Rámcový odhad finančních nákladů

Předpokládaná cena chytré panelové sprchy je 40 tisíc Kč.

Možnosti skutečné realizace

V době podání projektu již autoři pracovali na vývoji uživatelského interface, rozvaděče a krabice pro sériovou výrobu. Dále se snažili optimalizovat nakupované díly. Pro finanční pokrytí těchto kroků hledali partnery, investory nebo nadaci. Jednali s výrobcem tepelných výměníků o zabudování lokální rekuperace do vaničky.

Zhodnocení rizik

Návratnost investic s použitím lokální rekuperace autoři předpokládají na 7 let, což by pro mnohé uživatele nemusel být dostatečný důvod pro pořízení chytré sprchy. Díky tomu, že mechatronická sprcha v sobě spojuje elektroniku, softwarové řízení a mechanickou konstrukci, musí vyvinout velké úsilí pro maximální možnou spolehlivost s dlouhou životností. Specifické podmínky provozu vyžadují splnění přísných podmínek certifikace.

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

Česká inovace

Kontaktní osoba

Filip Kovář, kovar.filip.cz@gmail.com, 739 036 868

Počet lidí v týmu: 3

Fotografie

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz