Vítězný projekt 2014
[Název zadání]

Brno žít, vodu pít


[Řešená lokalita]
Jihomoravský kraj, Brno - střed

[Autor]
Eva Staffová, Martina Soldánová

Stručná anotace

Cílem projektu je zvýšit informovanost obyvatel Brna o dostupnosti zdrojů pitné vody v centru města. Autorky navrhují vlastní způsob propagace pití vody z kohoutku, poukazují na její nezávadnost a naopak vyzdvihují její přednosti. Rády by přispěly ke změně postoje obyvatel i návštěvníků města k obyčejné vodě tak, aby si uvědomili její hodnotu a vážili si jí. Při snaze o šetření se zdroji je totiž podle nich prvním nejdůležitějším krokem změna ve smýšlení společnosti.

Popis výchozí situace

Projekt pracuje s tím, co už ve městě funguje a nevyžaduje výrazné finanční injekce. Obyvatelé města i jeho návštěvníci totiž o pítkách jen nevědí a lhostejně chodí kolem. Cílem je dostat pítka do povědomí lidí tak, aby je začali používat. I město Brno se tak bude moci zařadit mezi města, kde je možné doplňovat vodu přímo na ulici. Pítka se v současné době nachází spíše v parcích, mimo hlavní trasy chodců a turistů. Proto chtějí autorky v první fázi projektu upozornit na tato nevyužívaná pítka. V druhé fázi projektu pak vytipují vhodná místa pro umístění nových pítek, a to zejména na frekventovaných místech, kde zároveň poslouží k oživení veřejného prostoru. Jednalo by se tedy o vytvoření sítě „water points“. 1. fáze – propagace Tato fáze je ihned uskutečnitelná a nevyžaduje výrazné investice. Hlavním úkolem je vytvoření mapky pítek a propagačních letáčku a jejich šíření s pomocí webových stránek města (nebo i recesistických webů, které přitahují více pozornosti), sociálních sítí, reklamy v MHD apod. Jedním z dalších kroků je pak doplnění systému směrových ukazatelů ke konkrétním pítkům. Dále bude potřeba vytvořit kovové popisky umístěné v dlažbě před pítky, které občany ujistí, že se jedná o pitnou vodu. Lidé totiž mnohdy netuší, že z pítek teče stejná voda, jako v kterékoli jiné brněnské domácnosti. 2. fáze - inovace Tato fáze už zahrnuje nutnou finanční podporu, která by se mohla realizovat formou městských dotací nebo získání sponzorských darů. Proběhne vytipování vhodných míst pro další pítka (např. v blízkosti dopravních uzlů MHD). Podle výše získaných financí by se pak odvíjela výsledná podoba nových pítek – buď typová pítka objednaná z katalogů (levnější, ale dovážená a neoriginální), nebo navržená studenty uměleckých školy (dražší, ale šitá na míru konkrétním místům, originální).

Rámcový odhad finančních nákladů

Fáze 1: - propagace na webu, sociálních sítích: 10 000 Kč - vytvoření popisků k pítkům: 2 000 x 9 ks = 18 000 Kč - tisk letáků a reklama v MHD: 50 000 Kč Fáze 2: - údržba a opravy poničených pítek: až 600 000 Kč/ročně - veřejná diskuse a výběr vhodných míst pro osazení pítek: 20 000 Kč - nákup a osazení nových pítek: 50 000 Kč x 3 ks = 150 000 Kč

Možnosti skutečné realizace

Autorky vypracovaly grafický manuál, který vychází z oficiálního manuálu města Brna, jen se odlišuje modrou barvou. Zahrnuje jednoduchou a přehlednou mapu stávajících pítek, doplnění systému směrových ukazatelů ke konkrétním water points a v neposlední řadě kovové cedulky s popisem do dlažby k pítkům. Dále vytipovaly místa, kam by bylo vhodné umístit další pítka. Rozvoj projektu se odvíjí od získání finančních prostředků případně převzetí projektu jinou organizací.

Zhodnocení rizik

...

Kontaktní osoba

Eva Staffová, e.staffova@gmail.com, 603 839 331

Počet lidí v týmu: 2

Fotografie

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz