Water Fair

Veletrh pracovních příležitostí v oblasti odpovědného hospodaření s vodou

17. květen 2017 (10:30 - 16:00)

Národní technická knihovna, Praha - Dejvice

Vstupné je zdarma


Pořádá: Nadace Partnerství
Hlavní partner: Nestlé
Spolupořadatel: Young Water Professionals
Záštita nad akcí: VŠCHT Praha, ČVUT Praha, CzWA


Prezentace firem na stáncích v přízemí knihovny:

AMCON Europe
Asociace pro vodu ČR (CzWA)
ČVUT Praha
ENVI-PUR
Kořenovky.cz
LIKO-S
Nestlé
Soutěž Pro vodu
SWC InTech s.r.o.
TopolWater s.r.o.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Watersavers
Young Water Professionals
 

Program v Ballingově sále (10:30 - 16:00)

10:30 – 10:45 Úvodní slovo
10:45 – 11:00 Důležitost mladých profesionálů pro rozvoj vodního sektoru (prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha)
11:00 – 11:30 Využití membránových procesů při úpravě a recyklaci vod (Josef Drechsler, Voda veřejná)
11:30 – 11:45 Asociace pro vodu ČR – příležitost k profesnímu růstu (doc. Ing. David Stránský, Ph. D.)
11:45 – 12:15 Důleřžitost Young Water Professionals ve vodním sektoru (Martin Srb)

12:15 – 13:15 Přestávka

13:15 – 13:25 Možnosti spolupráce v oblasti přírodního čištění odpadních vod (Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz)
13:25 – 13:45 Ochlazujeme Českou republiku (Ing. Lubomír Novotný, LIKO-S) 
13:45 – 14:00 Aktivity v rámci navazujícího doktorského studia (Luboš Harašta, ČVUT – Fakulta stavební)
14:00 – 14:15 Voda ve streamu – krátká videa studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
14:15 – 14:30 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. – moderní a seriózní zaměstnavatel (Mgr. Iva Šebková)
14:30 – 14:45 Hospodaření s vodou (Tomáš Pártl, Watersavers)
14:45 – 15:00 Smart ČOV (Ondřej Doležal via video, SWC InTech)
15:00 – 15:15 Kalové hospodářství (Lucie Mükschová, AMCON Europe)
15:15 – 15:30 Přidej se k Young Water Professionals (Filip Harciník, Eva Proksová)
15:30 – 15:45 Propojení studentů se zadavateli v soutěži Pro vodu (Zuzana Šeptunová, Nadace Partnerství)
15:45 – 16:00 Pomáháme ostatním odpovědně hospodařit s vodou. Pomáhejte s námi. (Ing. Žaneta Ťopková, PhD., ENVI-PUR)
16:00 – Závěrečné slovo

Změna programu vyhrazena.
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz