[Název zadání]

KČOV - Malá Losenice[Autor]
Jakub Růžička, Mikuláš Škrach

[Řešená lokalita]
Vysočina, Malá Losenice, 253/20, Řešená lokalita - detail
Jedná se o tok a travní porost o rozloze cca 1,5 ha.

Stručná anotace

Projekt se zabývá stavbou kořenové čistírny pro obec Malá Losenice, která se nachází na Vysočině a má 274 obyvatel. Obec má v plánu stavět novou čistírnu odpadních vod a z důvodu zachování přírodního rázu preferují stavbu biologické čistírny. My navrhujeme kořenovou čistírnu ležící asi 200 metrů pod obcí po proudu potoka. Kořenová čistírna zvládne vyčistit splaškovou vodu od všech obyvatel obce, bude mít malé provozní náklady a zapadne do přírodního rázu krajiny.

Popis výchozí situace

Kořenová čistírna odpadních vod bude ležet asi 200 metrů pod obcí po proudu potoka. Tato vzdálenost je volena především kvůli normě TNV 75 6011, ale také kvůli dobrému výškovému rozdílu a eliminaci pachů v obci. Kořenová čistírna (dále KČOV) zvládne vyčistit splaškovou vodu od všech obyvatel obce, bude mít malé provozní náklady a zapadne do přírodního rázu krajiny. Na výstavbu KČOV jsme zvolili pozemek s parcelními čísly 2037 a 2038. Pozemky se budou muset vykoupit od majitelů. Ceny by neměli být vysoké, jelikož se jedná o ornou půdu. Odpadní voda bude přiváděna na KČOV z nové kanalizační sítě přímo do česlicového žlabu. Odtud voda zbavená hrubých nečistot poputuje do štěrbinové nádrže, kde se usadí kal a sunuté nečistoty. Kal bude třikrát za rok čerpán do kalových polí, kde se vysuší a přebytečná voda odteče do kanalizační sítě před KČOV. Předčištěná odpadní voda půjde do horizontálního filtračního pole, kde se zbaví jemnějších látek, které nejsou usaditelné či jsou hůře usaditelné. Posledním krokem filtračního cyklu jsou vertikální filtrační pole, kde se odbourá zbylé organické znečištění a také dojde k vyčištění vody od přebytečného fosforu, přestože obce do 500 obyvatel nemusí fosfor odstraňovat (dle normy ČSN 75 6402). Filtrační pole (horizontální a vertikální) a kalová pole budou osázena Orobincem Širokolistým, sečeným nejméně jednou ročně. Posečený materiál bude ukládán do přilehlé kompostárny, která bude sloužit pro celou obec. V čistírně nesmí chybět také sklad nářadí, který se bude nacházet hned u příjezdové komunikace. Primární část bude z důvodu bezpečnosti opatřena ocelovým plotem a bránou pro vjezd nákladních i osobních automobilů. Také zde budou zřízeny chodníky pro obsluhu za zhoršeného počasí.

Rámcový odhad finančních nákladů

Náklady na stavbu: Budou se pohybovat okolo 15 000 až 20 000 na jednoho obyvatele, po konzultaci jsme zvolili 18 000 Celkové náklady: 4 950 000 Kč z toho: - předčištění 1 237 500 Kč - filtry 2 970 000 Kč - ostatní 742 500 Kč - další nezahrnuté náklady jsou výkupy pozemku, asi 15 Kč/m2 (91 000 Kč) provozní náklady: 50 000 Kč/rok (vycházíme z provozních nákladů ostatních obcí s KČOV)

Možnosti skutečné realizace

Projekt je ve fázi studie, je zpracován dvěma studenty z VUT stavební z oboru vodohospodářství. Ke studii jsou všechny výkresy ke konkrétním částem čistírny. Zastupitelstvo obce počítá s budoucí stavbou čistírny odpadních vod. Před realizací schází ještě výkup pozemků, geologický průzkum, přesnější geodetické podklady, a celý proces schválení tohoto projektu.

Zhodnocení rizik

Z důvodu dodržení normy jsme byli nuceni změnit místo, kde postavit KČOV a vybraný pozemek nepatří obci. Tedy vidíme jako riziko možné problémy s odkupem této parcely. Další riziko by mohla být vyšší cena KČOV, než která je uvedená na stránkách http://prvk.kr-vysocina.cz Dále nás napadla možnost problému s blízkostí umístění kořenové čistírny k potoku a jejímu budoucímu možnému vyplavení (spodní části). Myslíme si, že výše položený rybník by tomu zabránil a tedy to dále nerozvíjíme.

Konzultovali jste projekt s mentory? S někým dalším? Jak proběhla spolupráce?

Spolupracovali jsem s Ing. Michalem Kriškou, Ph.D. Spolupráce probíhala v pořádku, převážně emailovou formou a jednou schůzkou na fakultě. Poradil nám se vším, s čím jsme si nevěděli rady. Dále jsme komunikovali se starostou obce panem Jaromírem Jonákem. Pan starosta byl vstřícný a ochotný. Zaslal nám všechno, o co jsme si požádali.

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

-

Kontaktní osoba

Jakub Růžička, soptik.kuba@gmail.com, 725184620

Počet lidí v týmu: 2

Přílohy

  prezentace-KCOV-Mala-Losenice.pdf
  video.mp4
  Vykresova_cast.zip
  Vypoctova_cast.zip
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz