Workshopy

Plánované události:

 Workshop „Mám nápad! Co vy na to?"
 
Kdy: 30. listopadu 2017, 10:00-18:00
Kde: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

Máte nápad, jak lépe zacházet s vodou? Řešíte některou ze zadaných situací? Získejte zpětnou vazbu od zkušených odborníků ještě před finálním odevzdáním soutěžního projektu.
Workshop bude probíhat od 14:00 – 18:00.
 
Mentory budou:
Tomáš Havlíček - vodohospodář, jednatel a projektant Atelieru Fontes.
Vlastimil Rieger - odborník na zelené stavění a využívání dešťové i šedé vody.
David Veselý – správce vodních toků, zabývá se revitalizačními projekty, přírodě blízkou protipovodňovou ochranu.
Michal Hrabí (pouze druhý blok) – manažer firmy Phonexia, odborník na poli řečových technologií, specialista na prezentaci nápadů a produktů.
 
Komu je workshop určený: 
Všem zájemcům o účast v soutěži Pro vodu 2018. Prosíme o přípravu pětiminutové prezentace vašeho projektu, k němuž následně dostanete zpětnou vazbu. K dispozici bude prostor pro individuální konzultace.
 


Přihlaste svůj tým

 

Proběhlé události: 
 

Workshop „Jak na prezentaci, která vyhrává?“

Kdy: 27. a 28. února 2017, 9:00-18:00 (každý tým si může vybrat jeden z termínů)
Kde: Nadace Partnerství, Centrum Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno 602 00 

Školení prezentačních dovedností připraví účastníky na finální vystoupení před odbornou porotou. Finále se bude konat 9. března 2017, kde cílem každého z projektů je soutěž vyhrát. Aby se tak stalo, musí projekty přesvědčit o jedinečnosti jejich řešení, srozumitelně komunikovat své silné stránky a celkově zanechat nezapomenutelný dojem. Školení poskytne účastníkům návod, jak připravit takovou prezentaci z hlediska obsahu, vizuality slidů a samotného přednesu. Obsahem jsou maximálně praktická cvičení se zpětnou vazbou a předání teoretických poznatků. Díky tomu budou účastníci schopni vylepšit vlastní prezentaci a simulovat její finální přednes na konci připraveného školení.

Lektorka: 
Michaela Palatá
Michaela přináší dlouholeté zkušenosti v oblasti marketingu, vzdělávání a interní komunikace. V roli manažera interní komunikace a PR pro Johnson & Johnson řídila projekty a aktivity zaměřené na posilování interní komunikace a budování firemní kultury pro téměř 400 zaměstnanců regionu střední a východní Evropy. Vedla projekt vzdělávacího e-learningového portálu pro zákazníky, který získal několik ocenění a zefektivnil výuku začínajících kardiochirurgů v Evropě. Jako kouč pomáhá s efektivní komunikací klientům v Německu, Francii a Asii. Je členkou start-upového akcelerátoru Xport při Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Komu je workshop určený:
Finalistům soutěže Pro vodu - uzavřená skupina.

 

Workshop „Od nápadu k realizaci“

Kdy: 13. října 2016, 13:30-15:00
Kde: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

Seznamte se s možnostmi, jak lépe zacházet s vodou (modelová participativní hra). Získejte infomace, jak nápad posunout směrem k realizaci. Získejte informace o nově vzniklé skupině Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ) organizace Asociace pro vodu ČR. Workshop probíhá v rámci festivalu Ekofilm.

Komu je workshop určený:

Všem zájemcům o účast v soutěži Pro vodu 2017.
Svoji účast potvrďte na email: provodu@nap.cz!

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz