Soutěž Pro vodu 2017

Navrhni, jak šetrněji zacházet s vodou,
a získej Cenu Nestlé až ve výši 30 tisíc Kč.

Jak soutěž funguje?

 1. Obce, neziskovky a další organizace přihlásily reálné problematické situace a ty jim je pomůžeš řešit.  
 2. Vyber si některou z těchto situací nebo navrhni vlastní nápad.

  Soutěžit mohou pouze lidé do 30 let. Více najdeš v pravidlech.

 3. Teprve po registraci budeš mít možnost vidět podrobnější informace k zadání.
 4. Projekt můžeš zpracovat jako jednotlivec, nebo přizvi další kreativce z jiných oborů.

  Maximální počet lidí v týmu je šest.

 5. Soutěžní projekt můžeš až do odevzdání konzultovat a upravovat.

  Využij kontakt na zadavatele situace, kterou si vybral, nebo se poraď s mentory.
  Zpětnou vazbu získáš i na říjnovém a listopadovém workshopu.

 6. Uzávěrka soutěžních projektů je 7. února 2017 ve 23:59.

  Můžeš nám ho ale poslat i dřív. :) 

 7. Do finále postoupí projekty, které pak budou autoři prezentovat před odbornou porotou.

  Před finále si budeš moci vyladit svůj přednes na prezentačním semináři 27. nebo 28. února.

 8. Finále a ocenění nejlepších projektů se uskuteční 9. března 2017 v Otevřené zahradě Nadace Partnerství.

  Nejlepší projekty získají Cenu Nestlé v podobě 30 tisíc, 20 tisíc a  10 tisíc Kč.

 9. Vítěz soutěže představí svůj projekt v rámci konference Voda 2017, která se uskuteční 22. března 2017 v Praze.
 10. Všechny vypracované projekty předáme zadavatelům situací.

  Bude na nich, jestli projekt využijí a budou s tebou dále spolupracovat.

Projekty postupující do finále soutěže

[Název zadání]

KČOV - Malá Losenice


[Řešená lokalita]

Malá Losenice


[Klíčová slova]
kořenová čistírna, odpadní voda, splašky, kanalizace, potrubí, šachta, štěrbinová nádrž, česle, horizontální filtr, vertikální filtr, Rákos, Orobinec, potok, rozdělovací šachta, kalová pole, kal, fekální vůz
[Název zadání]

Úspora pitné vody v objektu SEV Toulcův dvůr


[Řešená lokalita]

Praha - Hostivař


[Klíčová slova]
Toulcův dvůr, dešťová voda, akumulace, WC
[Název zadání]

Využití srážkové vody v Gymnáziu Kadaň


[Řešená lokalita]

Kadaň


[Klíčová slova]
úspora, dešťová voda, IBC
[Název zadání]

Hospodaření s dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKO-S, a.s.


[Řešená lokalita]

Slavkov u Brna, ulice U Splavu 1419


[Klíčová slova]
srážky, srážková voda, dešťová voda, ekologie, hospodaření s vodou
[Název zadání]

Bridge to the Future - efektivní využití arch ploch a hmot k integraci OZE


[Řešená lokalita]

Brest


[Klíčová slova]
fotobioreaktory, biomasa, nadchod, šedá voda, obnovitelné zdroje, zásobování vodou, čistění vody, veřejný prostor, environmentální architektura
[Název zadání]

Komunitní a edukační zahrada Zelený palouček


[Řešená lokalita]

Ústí nad Labem


[Klíčová slova]
dešťová voda, komunitní zahrada,
Soutěž Pro vodu vyhlašuje Nadace Partnerství za finanční podpory Nestlé.

 


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.czDalší aktivity Nadace Partnerství

Publikace Než nastanou deště 
Seminář hospodaření s vodou v krajině 
Vzdělávací centrum Otevřená zahrada

 
 

Nestlé
je přední světovou potravinářskou firmou, podnikající v oblasti výživy a zdravého životního stylu. V Česku NESTLÉ vyrábí v závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO a ve slovenské Prievidzi vyrábí výrobky MAGGI. Ze svých závodů v zahraničí dováží řadu dalších značkových výrobků (NESCAFÉ, kojeneckou výživu NESTLÉ ad.). Společnost Nestlé si je vědoma své zodpovědnosti v oblasti hospodaření s vodou. Čistá a dostupná voda má pro ni zásadní význam. Na vodu se celosvětově soustřeďuje společensky odpovědné podnikání Nestlé, tzv. vytváření sdílených hodnot („Creating Shared Value“).

www.nestle.cz
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz