Soutěž Pro vodu 2018

Navrhni, jak šetrněji zacházet s vodou,
a získej Cenu Nestlé až ve výši 30 tisíc Kč.

Jak soutěž funguje?

 1. Obce, neziskovky a další organizace přihlásily reálné problematické situace a ty jim je pomůžeš řešit.  
 2. Vyber si některou z těchto situací nebo navrhni vlastní nápad.

  Soutěžit mohou pouze lidé do 30 let. Více najdeš v pravidlech.

 3. Teprve po registraci budeš mít možnost vidět podrobnější informace k zadání.
 4. Projekt můžeš zpracovat jako jednotlivec, nebo přizvi další kreativce z jiných oborů.

  Maximální počet lidí v týmu je šest.

 5. Soutěžní projekt můžeš až do odevzdání konzultovat a upravovat.

  Využij kontakt na zadavatele situace, kterou si vybral, nebo se poraď s mentory.
  Zpětnou vazbu získáš i na listopadovém workshopu.

 6. Uzávěrka soutěžních projektů je 31. ledna 2018 ve 23:59.

  Můžeš nám ho ale poslat i dřív. :) 

 7. Do finále postoupí projekty, které pak budou autoři prezentovat před odbornou porotou.

  Před finále si budeš moci vyladit svůj přednes na prezentačním semináři 2. března.

 8. Finále a ocenění nejlepších projektů se uskuteční 20. března 2018 v Otevřené zahradě Nadace Partnerství.

  Nejlepší projekty získají Cenu Nestlé v podobě 30 tisíc, 20 tisíc a  10 tisíc Kč. Novinkou letošního ročníku je cena 10 tis. Kč pro nejlepší tým v kategorii do 20 let. 

 9. Všechny vypracované projekty předáme zadavatelům situací.

  Bude na nich, jestli projekt využijí a budou s tebou dále spolupracovat.

Projekty oceněné porotou v soutěži Pro vodu 2017

[Název zadání]

1. místo Úspora pitné vody v objektu SEV Toulcův dvůr


[Řešená lokalita]

Praha - Hostivař


[Klíčová slova]
Toulcův dvůr, dešťová voda, akumulace, WC
[Název zadání]

2. místo KČOV - Malá Losenice


[Řešená lokalita]

Malá Losenice


[Klíčová slova]
kořenová čistírna, odpadní voda, splašky, kanalizace, potrubí, šachta, štěrbinová nádrž, česle, horizontální filtr, vertikální filtr, Rákos, Orobinec, potok, rozdělovací šachta, kalová pole, kal, fekální vůz
[Název zadání]

3. místo Hospodaření s dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKO-S, a.s.


[Řešená lokalita]

Slavkov u Brna, ulice U Splavu 1419


[Klíčová slova]
srážky, srážková voda, dešťová voda, ekologie, hospodaření s vodou
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz