Situace k řešení

Bojujete se suchem, povodněmi, nadměrnou spotřebou vody
nebo jiným problémem? Soutěž Pro vodu vám jej pomůže řešit.

Jak se můžete zapojit?

  1. Do 31. srpna 2016 prostřednictvím formuláře zadejte situaci, kterou chcete řešit.

    Tematicky se může jednat například o prevenci sucha i povodní, nedostatečné zasakování dešťové vody, čištění a využití šedé vody, snížení spotřeby pitné vody apod. Možnost přihlásit situaci k řešení se nevztahuje na fyzické osoby. Podrobnější informace najdete v Pravidlech pro zadávání situací.

  2. Do formuláře vyplníte, čeho chcete dosáhnout a co by pro vás soutěžící měli vypracovat.
  3. Soutěžící si budou moci vaši situaci vybrat jako téma pro vypracování soutěžního projektu. 

    Budeme rádi, když studentům poskytnete podporu v podobě dalších informací nebo konzultací.

  4. Uzávěrka soutěžních projektů je 7. února 2017. Po té na webu zveřejníme všechny přihlášené projekty a vy zjistíte, kolik týmů se rozhodlo vaši situaci řešit.
  5. Nejlepší soutěžní projekty postoupí do finále, které se uskuteční 9. března 2017.
  6. Po skončení soutěže obdržíte soutěžní projekty a budete je moci dále využít pro řešení situace.

Kde potřebují pomoci lépe hospodařit s vodou

 
Řeší týmů: 1
[Název zadání]

Využití srážkové vody v Gymnáziu Kadaň


[Řešená lokalita]
Kadaň

[Zadavatel]
Gymnázium, Kadaň, 52.května 620, příspěvková organizace

[Klíčová slova]
srážková voda, Gymnázium Kadaň, ekologie
 
Řeší týmů: 1
[Název zadání]

Úspora pitné vody v objektu SEV Toulcův dvůr


[Řešená lokalita]
Praha - Hostivař

[Zadavatel]
Toulcův dvůr, z. s.

[Klíčová slova]
Pitná voda, snížení spotřeby, šetrné nakládání, optimalizace
 
Řeší týmů: 1
[Název zadání]

Retence dešťové vody a její využití pro zasněžování městského lyžařského areálu


[Řešená lokalita]
Červený kámen, Kopřivnice

[Zadavatel]
SKI Klub Kopřivnice / město Kopřivnice

[Klíčová slova]
retence, zasněžování, koloběh, ochrana, úspora vody, odpočinek, prameny Kopřivničky, soběstačnost
 
Řeší týmů: 2
[Název zadání]

Přírodní ČOV pro Obec Malá Losenice


[Řešená lokalita]
Malá Losenice

[Zadavatel]
Obec Malá Losenice

[Klíčová slova]
ČOV, přírodní
 
Řeší týmů: 1
[Název zadání]

Odstraněnění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obce Vepřová a Malá Losenice


[Řešená lokalita]
Vepřová

[Zadavatel]
Obec Malá Losenice

[Klíčová slova]
arsen, voda, filtr.
 
Řeší týmů: 1
[Název zadání]

Mokřad pod Hády


[Řešená lokalita]
Brno

[Zadavatel]
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

[Klíčová slova]
Hády, Růženin lom, těžba vápence, deponie, jezírka, mokřady
 
Řeší týmů: 1
[Název zadání]

Hospodaření s dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKO-S a.s.


[Řešená lokalita]
Slavkov u Brna, ulice U Splavu 1419

[Zadavatel]
LIKO-S a. s.

[Klíčová slova]
Dešťová voda, vsakování, šetrné nakládání, kořenová čistírna, šedá voda, inteligentní budova
Soutěž Pro vodu vyhlašuje Nadace Partnerství za finanční podpory Nestlé.

 


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.czDalší aktivity Nadace Partnerství

Publikace Než nastanou deště 
Seminář hospodaření s vodou v krajině 
Vzdělávací centrum Otevřená zahrada

 
 

Nestlé
je přední světovou potravinářskou firmou, podnikající v oblasti výživy a zdravého životního stylu. V Česku NESTLÉ vyrábí v závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO a ve slovenské Prievidzi vyrábí výrobky MAGGI. Ze svých závodů v zahraničí dováží řadu dalších značkových výrobků (NESCAFÉ, kojeneckou výživu NESTLÉ ad.). Společnost Nestlé si je vědoma své zodpovědnosti v oblasti hospodaření s vodou. Čistá a dostupná voda má pro ni zásadní význam. Na vodu se celosvětově soustřeďuje společensky odpovědné podnikání Nestlé, tzv. vytváření sdílených hodnot („Creating Shared Value“).

www.nestle.cz
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz