Inspirace

Zacházejte s vodou odpovědněji.
Inspirujte se soutěžními projekty z minulých let.
foto: © Michal Příhoda

Trvale udržitelné bydlení v Brestu, Bělorusko


[Řešená lokalita]
, Brest

[Klíčová slova]
trvalá udržitelnost, bydlení, kořenové čističky, aquaponie, hydroponie, zahradničení

Nová nábřeží - Svitava


[Řešená lokalita]
Jihomoravský kraj, Brno

[Klíčová slova]
Svitava, nábřeží, revitalizace, kontakt s vodou

Milovice – hledání města


[Řešená lokalita]
Středočeský kraj, Milovice

[Klíčová slova]
město, obnova vodních ploch, územní plánování

Mechatronická sprcha


[Řešená lokalita]


[Klíčová slova]
úspora vody, šetrné sprchování, chytrá sprcha

Komunitní a edukační zahrada Zelený palouček


[Řešená lokalita]
Ústecký kraj, Ústí nad Labem

[Klíčová slova]
dešťová voda, komunitní zahrada,

Dílčí úpravy na povodí Anšovského potoka


[Řešená lokalita]
Jihomoravský kraj, Šanov, Velký Karlov

[Klíčová slova]
Anšovský potok, Šanov, Velký Karlov, revitalizace toku, práh, biocentrum, biokoridor

Brno žít, vodu pít


[Řešená lokalita]
Jihomoravský kraj, Brno - střed

[Klíčová slova]
pitná voda, pítka, propagace

Bridge to the Future - efektivní využití arch. ploch a hmot k integraci OZE


[Řešená lokalita]
, Brest

[Klíčová slova]
fotobioreaktory, biomasa, nadchod, šedá voda, obnovitelné zdroje, zásobování vodou, čistění vody, veřejný prostor, environmentální architektura

Hospodaření s vodou na území katastru obce Doubravník


[Řešená lokalita]

Doubravník


[Klíčová slova]
Vodní plochy, přírodní koupaliště, zpřístupnění toku, digitální povodňový plán, pozemkové úpravy, meliorace, hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKO-S, a.s.


[Řešená lokalita]

Slavkov u Brna, ulice U Splavu 1419


[Klíčová slova]
srážky, srážková voda, dešťová voda, ekologie, hospodaření s vodou

Využití srážkové vody v Gymnáziu Kadaň


[Řešená lokalita]

Kadaň


[Klíčová slova]
úspora, dešťová voda, IBC

Úspora pitné vody v objektu SEV Toulcův dvůr


[Řešená lokalita]

Praha - Hostivař


[Klíčová slova]
Toulcův dvůr, dešťová voda, akumulace, WC

KČOV - Malá Losenice


[Řešená lokalita]

Malá Losenice


[Klíčová slova]
kořenová čistírna, odpadní voda, splašky, kanalizace, potrubí, šachta, štěrbinová nádrž, česle, horizontální filtr, vertikální filtr, Rákos, Orobinec, potok, rozdělovací šachta, kalová pole, kal, fekální vůz
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé .


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz